+
English
Русский Українська Polski

Your city ?

UVCA

Kyiv, Ukraine

p.relations@uvca.eu

+380501605697

All Current

Events in UVCA

https://www.facebook.com/uvca.eu/

Українська асоціація венчурного та приватного капіталу UVCA була створена із метою поширення інформації про можливості інвестування в Україні та багатовекторної підтримки інвесторів у всіх аспектах діяльності – починаючи із інформаційної підтримки до встановлення міжнародних контактів та звязку із урядом. З іншого боку, стрімкий розвиток технологій в Україні активізує діяльність місцевих інвесторів, що отримують підтримку із боку закордонних колег, використовуючи їх досвід та експертизу. Будуючи міст між українською та глобальною венчурною екосистемою, UVCA сприяє розвитку вітчизняного ринку активізуючи притік капіталу та інформації. UVCA є членом Invest Europe.

adware removers