Role zwiedzających (VIP, mówca, wolontariusz...)

Organizator może również dodać rolę zwiedzających do wydarzenia (Vip, mówca, wolontariusz). Uczestnicy wybierają swoje role podczas rejestracji. Informacje te będą pokazane na liście zwiedzających na stronie internetowej i w aplikacji, a także pojawią się na identyfikatorach podczas wydarzenia. Kolor identyfikatora zmienia się w zależności od roli gościa.

adware removers