Другое

Art-project "Ukrainian Insights"/ "Український Інсайт"

Уже есть билет? Зачекиньтесь!

Чтобы отображаться в списке посетителей и получить больше знакомств.

Найти попутчиков и сожителей на событие.

Я буду здесь

Вы уже купили билет на другом сайте?

Зачекинившись Вы покажете другим посетителям, что идете на это событие.

И получите больше целевых знакомств.

Ведь именно знакомства и общение - это главная цель посещения большинства событий.

2Event расширит общение не только на событии, но и во время пути и в отеле.


* 2Event - это временная соцсеть для события.

Помогаем объединяться посетителям, даже если билеты не продаются на нашем сайте.

Например, на матчи FIFA или фестиваль Burning Man.

Обзор мероприятия

Please see information in English below

Український Інсайт

Арт-Директор проекту: Тамара Шевченко
Куратор: Наталія Шпитковська

16 травня 2017 року в штаб квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку відбудеться відкриття вистаки “Український Інсайт”, за участю відомих українських сучасних митців: Віктора Сидоренка, Олега Тістола, Миколи Маценка та Валентина Попова.

В рамках проекту, перед відкриттям виставки відбудеться презентація видатного фахівця з історії Східної Європи, професора Єльського універститету, автору  бестселера Нью- Йорк таймс “В часи тиранії”- Тимоті Снайдера. Тема виступу: “Діалог з Тимоті Снайдером про Україну”.

Офіційне відкриття виставки відбудеться за участі Постійного представника України при ООН Володимира Єльченко, Тимоті Снайдера і художників.

Віктор Сидоренко, Олег Тістол, Микола Маценко та Валентин Попов презентують свої творчі пошуки, роздуми та візуальні моделі сучасного світосприйняття, що загалом ідентифікують  естетичний, ідеологічний, філософський меседж на шляху до національного, політичного та культурного самоусвідомлення України. Виставка має на меті донести світові сигнал про прогресивні зміни в Україні, та її невичерпний потенціал.

«Український Інсайт»- втілення креативних задумів, пройнятих духом часу і звернених у майбутнє. Проект покликаний створити платформу для генерації подальших ідей просування України на міжнародній арені і є непересічною подією в царині зміцнення її міжнародного іміджу.


Організаторами події виступили:
• Постійне представництво України при ООН www.ukraineun.org
• Міністерство Закордонних Справ України www.mfa.gov.ua
• Інститут Проблем Сучасного Мистецтва Національної Академії Миcтецтв www.mari.kiev.ua
• Арткульт Фундація www.artcult.org.ua

Меценат проекту: Орест Кізик

Виставка триватиме до 26 травня 2017 року.
Адреса: Штаб-квартира ООН, будівля Генеральної Асамблеї
вхід 46-а вулиця/1-е авеню
Час роботи: 10:00 -19:00

Генеральний партнер: Self Reliance New York Credit Union

Логістичний партнер: MEEST-America,Inc.
Юридичний партнер проекту: Астерс
Партнер проекту: SUMA Federal Credit Union
Партнер відкриття: Veselka

Видавничий партнер: Arthuss
Авіапартнер: Міжнародні Українські Авіалінії

Організаційний партнер: Ірина Тарасова
PR підтримка: Shevchuk Marketing

Медіапартнери:
Chernozem.info
Обозреватель. Ua

Організатори дякують:
Ользі Олексенко
Армену Хачатуряну
Костянтину Кожемяці
Ігору Абрамовичу
Джері Лодинському
Моніці Герард Шарп Вамбольд і Алі Е. Вамбольд
Роджеру Евансу

__________________________________________________

Ukrainian Insights

Project art-director: Tamara Shevchenko
Curator: Natalia Shpitkovskaya

On the May 16th, 2017 at the Headquartes of the United Nations, New York  will take place opening of the exhibition “Ukrainian Insights” featuring art works by famous Ukrainian contemporary artists: Victor Sydorenko, Oleg Tistol, Mykola Matsenko and Valentin Popov.

The exhibition will be proceeded by a dialogue about Ukraine with Tim Snyder, author of current NY Times Bestseller “On Tyranny”, famous expert on Eastern Europe history, professor of history of Yale University.

The official opening of the exhibition will take place with the participation of the Permanent Representative of Ukraine to the UN Vladimir Yelchenko, Timothy Snyder and the artists.

Vitctor Sydorenko, Oleg Tistol, Mykola Matsenko and Valentin Popov present their creative pursuits, thoughts and visual models of the modern worldview, which generally identify aesthetic, ideological, philosophical message towards Ukraine’s national, political and cultural identity. The exhibition aims to bring the world a signal of progressive changes in Ukraine and its inexhaustible potential.

"Ukrainian Insights" is the embodiment of creative ideas, imbued with the spirit of the time and turned to the future. The project aims to create a platform for further promotion of Ukraine in the international arena and will become a  remarkable event on the way of strengthening its international image.

The exhibition will last until 26 May 2017.
Address: The headquarters of the UN General Assembly building,
entrance at 46th Street / 1st Ave.
Working hours: 10:00 -19: 00

The project organizers are:
• Permanent Mission of Ukraine to the United Nations in New York www.ukraineun.org
• Ministry of Foreign Affiars of Ukraine www.mfa.gov.ua
• Modern Art Research Institute at the National Academy of Arts of Ukraine www.mari.kiev.ua
• Artcult Foundation www.artcult.org.ua


Project Patron: Orest Kizyk

General partner: Self Reliance New York Federal Credit Union
Logistics partner: MEEST-America,Inc.

Legal partner: Asters
Project partner: SUMA Federal Credit Union
Opening Reception sponsor: Veselka

Publishing partner:  ArtHuss
Partner airlines: Ukrainian International Airlines

Organizational partner: Irina Tarasova
PR support (UA): Shevchuk Marketing

Mediapartners:
Chernozem.info
Обозреватель.Ua

Organizers express their gratitude to:
Olga Oleksenko
Armen Khachaturyan
Kostyantyn Kozhemyaka
Jerry Lodynsky
Igor Abramovych
Monica Gerard –Sharp Wambold & Ali E. Wambold
Roger Evans

Похожие события

Смотреть все события
adware removers