+


REGULAMIN

Świadczenia usług za pośrednictwem serwisu 2event.com

edycja I od 16.12.2015

Jeśli jesteś organizatorem lub promotorem wydarzeń i chciałbyś poświecić kreatywnym kwestiam więcej czasu i wysiłku, chętnie przejmiemy na siebie rutynową sprzedaż biletów dla Waszych wydarzeń.

Jeśli masz aktywną pozycje, często odwiedzasz wydarzenia artystyczne, koncerty, konferencje, warsztaty, itd, to nasz serwis akurat dla Was.

Wszystkie niezbędne informacje o wydarzeniach odbywających się na Ukrainie i za granicą, umieszczone na naszej stronie internetowej z szczegółowym opisaniem każdego wydarzenia i możliwością zakupu biletów elektronicznych, wykonując kilka kroków po koleji.

Zapoznaj się z warunkami i korzyściami współpracy.

Podczas rejestracji on-line na 2event.com po kliknięcie przycisku "Ja akceptuję", potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki niniejszego REGULAMINU, zapoznałeś się z specyfiką stworzenia wydarzenia,

lub zakup biletu elektronicznego i zgadza się przestrzegać wszystkich postanowień Regulaminu.

Tekst Regulaminu jest ofertą dla jakiejkolwiek osoby trzeciej, która jest życzy sobie korzystać z usługami Strony 2event.com, akceptować warunki Regulaminu oraz inicjować współprace.

Niniejszy Regulamin znajduję się tutaj: 2event.com/agreement i jest umową o ofercie publicznej, przyjąć ją, jako organizator, możesz po wysyłaniu arkusza informacyjnego, zapoznać się z wzorem możesz tutaj: 2event.com/newsletter.

Jeżeli kupujesz bilety - wystarczy, aby przejść procedure rejestracji i pogodzić się z warunkami Regulaminu.

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszego Regulaminu to prosimy nie kontynuować rejestrację na Stronie 2event.com.

Regulamin bedzie aktualizowany przez Spółkę według własnego uznania, nowa edycja Regulaminu jest dostępna na Stronie tutaj: 2event.com/agreement.

Musisz zapoznać się z nową edycją Regulaminu przed utworzeniem każdego nowego wydarzenia lub zakupu biletów elektronicznych.

Definicji które znajdują się w Regulaminie:

Spółka - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Spółka komputerowa Kompleks"

Organizator - trzecia strona, lub podmiot prawny lub fizychny, który zamierza sprzedawać bilety na swoje wydarzenie za pośrednictwem Strony 2event.com.

Nabywca - trzecia strona lub osoba fizyczna, która zamierza kupić bilety na różne wydarzenia za pośrednictwem strony 2event.com.

Strony - Spółka i Organizator lub Spółka i Nabywca, w zależności od tego w jakej części Regulaminu spotyka się definicja.

Użytkownik - każda osoba która wykorzystuje strone jako Organizator lub Nabywcę lub tylko jest gościem.

Zamówienie - sekwencja działań wykonywanych przez Nabywcę w celu zakupu biletu elektronicznego za pośrednictwem strony 2event.com.

Bilet elektroniczny – wpis w systemie rachunkowości strony, który zawiera dane tożsamość Nabywcy, statusu zamówienia i potwierdza prawo Nabywcy na uczęsniczestwo w wydarzeniu.

Arkusz informacyjny - ankieta, którą wypełnia Organizator i dokument, który ma przyjąć ofertę.

Personalny kabinet - zestaw bezpiecznych stron utworzonych w wyniku rejestracji użytkownika, za pomocą którego Organizator lub Nabywca ma możliwość zamawiania usług strony, aktualizować dane osobowe, zapłacić za bilety oraz korzystać z innych funkcji serwisu. Dostęp do personalnego kabinetu wykonuje się przez wprowadzenie danych, takich jak login i hasło w odpowiednie pola.

Wydarzenie - usługa (koncert, konferencja, szkolenia, warsztaty ...) które są dostarczane przez Organizatora do osoby trzeciej, informacje, o której są umieszczone na stronie 2event.com po użyciu specjalnie wyznaczonych pól w celu sprzedania biletów elektronicznych Nabywcom.

Strona - zbiór informacji, tekstu, grafiki, obrazków, zdjęć, wideo i innych wyników aktywności intelektualnej, która jest umieszczona na 2event.com i należy do własności Spółki i służy jako platforma do stworzenia wydarzeń dla Organizatorów i usług kupna biletów elektronicznych przez Nabywce.

Wszystkie inne terminy i definicje zawarte w Regulaminie interpretują się Stronami

zgodnie z Regulaminem, w przypadku braku interpretacji, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

Możliwości dla Użytkowników serwisu:

Spółka umożliwia użytkownikom:

 • utworzenia konta osobistego.
 • otrzymywanie informacji o wydarzeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, po akceptacji tego życzenia w personalnym kabinecie.
 • Daje Organizatorom możliwość do:
 • stworzenia na stroni 2event.com własnych wydarzeń w celu realizacji biletów elektronicznych.
 • monitorować na każdym etapie współpracy ilość sprzedanych biletów.
 • promować swoje wydarzenie poprzez informowanie użytkowników 2event.com, który zaakceptował w personalnym kabinecie zgode na otrzymywanie informacji o wydarzeniach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.
 • Daje możliwość dla Nabywców:
 • zakup za pośrednictwem serwisu strony 2event.com biletów elektronicznych na wydarzenia, które planują odwiedzić.
 • zapoznania się z wydarzeniami, które mają miejsce w ich mieście. Na Ukrainie, na świecie w ogóle.
 • zwrócenie pieniedzy za kupione bilety elektroniczne co najmniej za 3 dni do początku wydarzenia, jeśli zwrócenie biletu jest uzgodnionr z Organizatorem wydarzenia, w przeciwnym razie wszystkie wnioski o zwrot kosztów biletów w odpowiedzialności Organizatora.
 • Spółka zostawia sobie prawo do:
 • sprawdzenie autentyczności dostarczonych informacji przez jakikolwiek dostępny dła metody oraz zablokować Użytkownika.
 • usunąć lub ograniczyć dostęp do informacji zawartych w Serwisie, bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnych wyjaśnień.
 • zablokować dostęp każdego z Użytkowników serwisu bez uprzedzeniego powiadomienie użytkownika i bez wyjaśnienia.
 • jednostronnej zmiany warunków i technologii działania serwisu.
 • przeprowadzić prace profilaktyczne na stronie, które można pociągnąć krótkotrwalą przerwe w działaniu strony, w większosci w czasie przed rankiem z obowiązkowym uprzedzeniem Użytkowników na stronie.
 • Spółka wymaga od Użytkowników:
 • dotrymywać się warunków Regulaminu.
 • zapoznawać się z nowymi edycjami regulaminu każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z strony jako Organizator lub Nabywca i wykonanie warunków określonych w Regulaminie który czynny w czas korzystania z usług strony.
 • podczas rejestracji wnosić wiarygodne informacje o sobie i w żadnym wypadku nie udawać kogoś innego, co może wprowadzić w błąd Użytkowników.
 • Podczas korzystania ze strony Użytkownikom zabrania się:

 • używanie wulgaryzmów pod czas komunikacji z służbą wsparcia technicznego, w korespondencji lub komunikowaniu się z użytkownikami strony.
 • wprowadzać w omylenie, zniesławiać, nękać, grozić, lub w jakikolwiek inny sposób ograniczać prawa i wolności Użytkowników serwisu lub osób trzecich.
 • publikować lub rozpowszechniać błędne, szkodliwe, obsceniczne, pornograficzne, nielegalne, bluźniercze, oszczercze, nieodpowiednie, które prowokują etniczne konflikty informacje lub materiały.
 • dodawać informacje, które pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Ukrainy, promuję lub prowokuję nielegalną działalność, która narusza prawa Użytkowników lub własności intelektualnej stron trzecich, reklama
 • materiały agitacyjne, rozsyłanie spamu, wiadomości Szczęścia (komunikaty, które wymagają przekazania do jednego lub większej ilości Użytkowników), piramid lub powołań do uczestniczenia w nich, wszelkie inne inwazyjne informacje, opisywanie lub promowanie

  karnej działalności, instrukcji lub wytyczne dotyczące realizacji karnych działań.

 • umieszczać informacje czy treści, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa własności intelektualnej i prawa na prywatne życie osób trzecich.
 • świadomie rozprzestrzenianie wirusów, trojanów, szkodliwych aplikacji, oraz innych aplikacji destrukcyjnych lub mylących.
 • korzystania ze strony w jakikolwiek szkodliwy sposób lub sposób, który mógłby uszkodzić normalne funkcjonowanie strony.
 • promować lub zachęcać do nielegalnej działalności.
 • pisać danych personalne innych Użytkowników lub osób trzecich bez ich osobistej na to zgody.
 • korzystania z jakichkolwiek środków nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji strony lub jakiejkolwiek sieci, która jest podłączona do strony.
 • używać urządzenia, oprogramowania lub procesy w celu zakłócenia lub próby
 • zakłócenia normalnego funkcjonowania strony, jak również wszelkich transakcji na

  stroni lub korzystanie z strony przez inną osobę.

 • używać jakichkolwiek zautomatyzowanych urządzeń, aplikacji, algorytmów, metody lub jakikolwiek inny podobnego lub równoważnego procesu otrymania dostępu, nabycie, kopjowanie
 • lub monitorowanie w jakiejkolwiek części strony, w celu otrzymać dostęp ominając stosowany system nawigacji lub wyświetlenia strony oraz wszelkiej treści w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pomocą wszelkich metod, które nie są wyraźnie przewidziane stroną.
 • korzystania z Serwisu w celach, które naruszają prawa kraju, z którego
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do strony, lub naruszają warunki Regulaminu.
 • publikować, przesyłać wiadomości, które mogą wykonywać karny charakter lub zrobić krzywde dla Spółki.
 • publikować, wysyłać, przekazywać lub w inny sposób umieszczać i/lub rozpowszechniać zabronioną reklamową informacje, niechciane komercyjne e-maili (spam).
 • wprowadzać użytkowników i/lub osób trzecich w błąd na temat swojej osoby.
 • przeprowadzać nielegalny zbior i przetwarzanie danych osobowych osób trzecich.
 • umieszczać reklame komercyjną i polityczną.
 • Warunki korzystania z:

  Usług świadczonych przez Spółke:

  1. Umiescza i wyświetla listę wydarzeń zarejestrowanych przez organizatorów za pośrednictwem strony internetowej

  2. Przedstawia szczegółowy opis każdego wydarzenia.

  3. Od swego imienia, ale za koszt Organizatora sprzedaję bilety elektroniczne na każde wydarzenie zarejestrowane w cenie i na warunkach Organizatora.

  4. Akceptuje i przetwarza zamówienia online na bilety, generuje bilet elektroniczny, informuje klientów o etapach przetwarzania biletu elektroniczny.

  5. Przyjmuje płatności za bilet elektroniczny na swój rachunek osobiście lub za pośrednictwem agentów płatniczych.

  6. Wypłaca wartość realizowanych biletów elektronicznych do Organizatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowo podpisanej Umówy agencyjnej z każdego Organizatorem.

  7. Zapewnia dodatkowe usługi związane z promowaniem i reklamą wydarzenia pod warunkiem dodatkowego porozumienia z Organizatorem.

  Warunki korzystania ze strony dla Organizatora:

 • Organizator powinien wykorzystywać dla swoich wydarzeń tylko jedno konto dla każdej osoby prawnej, z którym spółka podpisała Umowę agencyjną. Jeśli wydarzenia Organizatora obsługują się przez kilku podmiotów, Umowa Agencyjna musi być zawarta z każdym z nich.
 • Wykonywać wszystkie warunki Umowy agencyjnej i jej załączników.
 • Organizator zobowiązuje się wykonywać wszystkie obowiązki wynikające z niej dla przed Nabywcami, Użytkownikami i osobami trzecimi w związku z korzystaniem ze strony i samodzielnie rozwiązywać konflikty i kontrowersje, spełniać roszczenia osób trzecich.
 • W przypadku, gdy nastąpiły zmiany w warunkach wydarzenia Organizator powienien poinformować Spółkę w ciągu 24 godzin od chwili nastąpienia takich zmian i umieszcić na stronie odpowiednie zmiany lub modyfikacji. Wszelkie roszczenia, które mogą powstać w związku ze zmianami w warunkach wydarzenia rozwiązuję Organizator.
 • Organizator samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z własności intelektualnej, które mają być użyte w opisie i umieszczenie ich na stronie.
 • Organizator jest zobowiązany do zachowania poufności danych uwierzytelniających, login, hasło i adres e-mail podanych na stronie, samodzielnie decydując o sposobie zachowania i nie ujawnienie osobom trzecim.
 • Organizator zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych osób trzecich, który stały wiadome dla niego poprzez wykorzystanie strony zgodnie z prawem Ukrainy "O ochronie danych personalnych" z 1.06.2010r. №2297-VI, w edycji czynnej w czas jej użytkowania. Dane personalne mogą być wykorzystywane jedynie do celu określonego podmiotem danych personalnych w pogodzeinu ich przetwarzania.
 • W przypadku uszkodzenia Użytkowników lub osób trzecich w związku z ujawnieniem danych personalnych lub niewykonanie przez Organizatora Ustawy Ukrainy "O ochronie danych personalnych" z 1.06.2010r. №2297-VI, odpowiedzialność w pełnie leży na Organizatorze.
 • Spółka zostawia sobie prawo do odmówić w umieszeniu strony wydarzenia na swojej stronie, w przypadku jeśli wydarzenie opisane fałszywie lub wydarzenie nie spełnia wymagań i warunków Regulaminu lub Organizatora niedotrzymał czy naruszył warunki Regulaminu lub Umowy agencyjnej, według własnego uznania, bez wyjaśniania przyczyn.


  Warunki korzystania ze strony dla Nabywcy:

 • Nabywca zobowiązuje się do samodzielnego sprawdzenia danych Zamówienia przed wykonywaniem.
 • Nabywca jest odpowiedzialny za prawidłowość i legalność wykorzystania danych wprowadzonych podczas procesu zamawiania.
 • Przed przystąpieniem do tworzenia i potwierdzeniem zamówienia, Nabywca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią, warunków i procedur rejestracji regułami przeprowadzenia wydarzenia, jak również dodatkowymi wymogami nałożonymi przez Organizatora. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje żadnej z warunków wydarzenia, w tym proecedury opłaty, Nabywca obowiązuje się do uszególowienia warunków, przy niemożliwości uuszególowienia przerwać proces realizacji Zamowienia zwiedzanie wydarzenia.
 • Nabywca ma prawowybierać z proponowanych sposobów płatności za uczęstniczeństwo w
 • wydareniu. Nabywca zobowiązuje się do samodzielnego zapoznania się z przepisami korzystania z wybranej metody płatności.
 • W przypadku odmowy uczestnictwa w wydarzeniu w moment, gdy opłata za bilet elektroniczny już wykonana, Nabywca ma prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu, wysyłając wiadomość na e-mail Spółki sale@2event.comżądanie na zwrócenie zakupionego biletu elektronicznego, nie później niż za 3 (trzy) dni roboczych przed wydarzeniem. Pieniądze powracają do Nabywcy po pełnej weryfikacji Nabywcy (sprawdzenia danych wskazanych przez Nabywce w trakcie rejestracji).
 • W przypadku keidy Nabywca wyslał żądanie na zwrot później niż za 3 dni robocze przed wydarzeniem, refundacja nie zostanie dokonana, jeśli inne nie zaznaczono w dodatkowej Umowie pomiędzy Spółką a Organizatorem.
 • Nabywca zobowiązuje się zapłacić w całości we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób trzecich koszt Zamówienia (uczęstniczenstwo w wydarzeniu). Po wykonaniu płatności Zamówienie uważa się za sprzedane i Nabywca dostaje prawo do uczestniczenia w wydarzeniu lub skorzystania z innych usług Organizatora.
 • Warunki korzystania 2event.com:

  Stworzenie wydarzenia na stronie:

 • Dla otrymania statusu Organizatora, użytkownik musi dostarczyć firmie niezbędne dokumenty do rejestracji i podpisania Umowy Agencyjnej. Po zawarciu Umowy Agencyjnej, Organizator będzie mógł stworzyć wydarzenia na stronie i sprzedawać bilety elektroniczne przy użyciu servisu 2event.com.
 • Podczas tworzenia strony wydarzenia Organizator musi szczegółowo i prawdziwie opisać wydarzenie, warunki, miejsce i termin, należy określić ograniczenia dotyczące uczęstniczenia jeżeli taki istnieje.
 • Jeśli organizatorzy mają trudności z wypełnieniem formularza, mogą szukać pomocy u menedżera Spółki wysyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres sale@2event.com lub na e-mail konkretnego menedżera. Logo, baner i dokumenty, które są niezbędne do stworzenia strony wydarzenia Organizator wysyła na e-mail lub adres korespondencyjny Spółki wymieniony w Umowy Agencyjnej.
 • Koszt biletu, który wskazuje Organizator podczas tworzenia wydarzenia powinien uwzględniać wynagrodzenie Spółki wymienionej w Umowie Ahencyjnej lub w załącznikach do niej.
 • Zakup biletu:

  Zarejestrowany Użytkownik, który zamierza skorzystać z usług strony jako Nabywca powinien:

  1. wybrać wydarzenie na Stronie;

  2. wypełnić niezbędne informacji na stronie wydarzenia, jeśli takie są (informacje muszą odpowiadać rzeczywistości i być dostępne w wystarczającym zakresie);

  3. w celu potwierdzenia prawidłowości wypełnionych informacji i życzenie zamówić klikając "Dalej" lub "Zarejestrować się" na odpowiedniej stronie portalu.

 • Spółka potwierdza akceptację i realizację Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany Nabywcą podczas rejestracji adres.
 • W przypadku, jeśli udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla Użytkownika, a Organizatorzy nie ustawili dodatkowe wymagania dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu, wraz z potwierdzeniem Zamówienia, Spółka wysyła Nabywce list z zawiadomieniem o możliwości wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
 • Jeśli dla uczestniczestwa w wydarzeniu Nabywca musi opłacić Zamówienie po potwierdzeniu Zamówienia, strona przekierowuje Nabywce na strone Zamówienia.
 • Dla opłaty Zamówienia Nabywca wybiera odpowiedni sposób płatności podany na stronie portalu i zapłacić zgodnie z zasadami płatności wybranej przez Nabywce sposobu.
 • Po dokonaniu płatności za Zamówienie Spółka wysyła Nabywce e-mail z powiadomieniem o płatności oraz możliwością uczestnictwa w wydarzeniu oraz generuje i wysyła bilet elektroniczny.
 • Momentem opłaty Zamówienia jest moment otrzymania środków na rachunek Spółki lub płatniczych agentów Spółki. Od momentu opłaty pomiędzy Organizatorem a Nabywcą wynikają obowiązki przewidziane warunkami wydarzenia. Od tego momentu w Spółki wynikają zobowiązania generacji biletu elektronicznego dla Użytkownika.
 • W przypadku dokonania płatności za Użytkownika poprzez osoby trzecie wszytkie prawa i obowiązki na tę
 • płatności wynikają w Użytkownika, a takie działania osób trzecich wykonanych w interesach Użytkownika nie stwarzają żadnych praw i obowiązków pomiędzy wskazanymi osobami trzecima oraz Spółką.
 • Nabywca bierze udział w wydarzeniu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Organizatora.
 • Organizator zapewnia, że Nabywca biletu elektronicznego ze strony będzie mieć takie same prawa z Nabywcami które które kupili bilety w innych punktach sprzedaży. W przeciwnym razie, w przypadku reklamacji, Organizator jest odpowiedzialny za ich rozwiązanie.
 • Rozliczenia:
 • Spółka otrzymuje opłatę za sprzedaż biletów elektronicznych na wydarzenia Organizatorów.
 • Organizator otrzymuje płatności za sprzedany przez Spółke bilety elektroniczne w terminie 15 dni po wydarzeniu, jeśli nie było żadnych skarg ze strony Nabywców oraz pomiędzy Spółką a Organizatorem jest podpisany obustronnie Akt-raport świadczonych usług.
 • Spółka przekazuję środki z wyliczeniem swojego wynagrodzenia za realizacje sprzedanych biletów elektronicznych na rachunek Organizatora.
 • Rozliczenia pomiędzy Spółką i Organizatorem przeprowadzają się zgodnie z warunkami Umowy Agencyjnej.
 • Spółka jest płatnikiem podatków na zasadach ogólnych.
 • W przypadku, gdy Spółka dokonuje zwrotu kosztów kupionego Nabywcą biletu elektronicznego, który osobiście zwrocił się nie później niż za 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia, Organizator płaci komisje w wysokości 10% (dziesięć procent).
 • Akt-raport zawierany pomiędzy Spółką a Organizatorem wyraźnie powinien wskazywać ilość, wartość zrealizowanych biletów elektronicznych, sume wynagrodzenia za sprzedane bilety elektroniczne.
 • W przypadku jeśli wydarzenie z jakiegokolwiek powodu było skasowane, Spółka zwraca wartość biletów Nabywcom w ciągu 10 dni roboczych. Wynagrodzenie Spółki w wysokości 10% w tym przypadku płaci Organizator, jeśli Organizator nie jest w stanie wypłacić wynagrodzenie, do Nabywcy zwraca się 90% od wyrtości biletu.
 • Jeżeli wydarzenie zostało przełożone na inny termin, opłat wynagrodzenia i rozliczanie odbędzie się w okresie na który było przeniesiono wydarzenie.
 • Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy między stronami, powinne być wystawione na piśmie i wysłane do Stron na skrzynkie elektroniczną wskazaną przy rejestracji.
 • Jeśli nie akceptujesz zasady płatności, w takim przypadku lepiej nie akceptować warunki Regulaminu w ogóle.

  Procedura rozstrzygania sporów i roszczeń:

 • Niniejszy Regulamin i wszystkie wynikające z jego relacji regulają się zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.
 • Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są w drodze negocjacji i na podstawie ustawodawstwa Ukrainy.
 • Wszelkie spory, różnice i roszczenia, które mogą powstać w związku z wykonaniem, rozstrzyganiem lub unieważnieniem Regulaminu, Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji.
 • Strona, w której wynikły roszczenia i / lub rozbieżności wysyła wiadomość innej Stronie
 • z zaznaczeniem podstawy rozszenia i/lub rozbieżności.
 • W ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania uwiadomienia, strona, która go otrzymała jest zobowiązana przesłać odpowiedź na tą wiadomość.
 • Roszczenia i odpowiedź na nią wysyła się na e-mail do Strony do której jest skierowana.
 • Jeśli odpowiedź nie zostanie wysłana do Strony w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od daty otrzymania odpowiedniego uwiadomienia lub, jeżeli Strony nie mogą dojść zgody na powstałych roszczeniach i / lub rozbieżnościach, każda ze Stron może poszukiwać rozwiązania sporu w sądzie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
 • Procedura rozstrzygania sporów nie jest wiążąca dla Stron.
 • Odpowiedzialność:

 • Informacje umieszczone na stronie są dodawane do strony Organizatorami. Spółka nie posiada możliwości technicznej i nie jest zobowiązana do monitorowania informacji zamieszczonych i sprawdzać oraz zatwierdzać
 • Spółka nie gwarantuje wiarygodności, dokładności, jakości i kompletności wszystkich informacji opublikowanych przez Organizatorów i / lub osób trzecich na stronie.
 • Spółka nie wspiera ani nie podtwierdza żadnych informacji zamieszczonych Organizatorami i / lub osobami trzecima na stronie.
 • Użytkownik rozumie i zgadza się, że za pomocą strony internetowej, może zobaczyć informacje, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub kontrowersyjne.
 • Spółka nie jest w stanie kontrolować wszystkich informacji zamieszczonych a Organizatorzy nie mogą zagwarantować całkowitego braku w niej nieścisłości, a zatem nie ponosi przed Użytkownikiem odpowiedzialności za jakiekolwiek błedne i/lub wprowadzających w błąd informacji na temat działań i usług, a także jak w przypadku szkód wyrządzonych Użytkownika i / lub straty ze względu na błędy w informacjach.
 • Wszelkie materiały pochodzące z korzystania z strony, Użytkownik może używać na własne ryzyko. Ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą spowodowane wskutek zastosowania tych materiałów.
 • Spółka w żadnym wypadku nie niesie odpowiedzialności przed Użytkownikiem lub osobami trzecima za szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony, treści strony lub innego materiału, który był dostępny ze strony.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zachowanie ludzi, którzy z niej korzystają.
 • Wykorzystanie logo 2Event i zwrotów firmowych.

  Spółka nie gwarantuje, że:

  1. Strona bedzię spełniać wymagania użytkownika;

  2. Wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania ze strony będą dokładne i wiarygodne;

  3. Jakość produktu, usługi lub informacje pochodzące z korzystania ze strony spełni oczekiwania Użytkowników;

  4. Strona będzie działać ciągle, szybko, niezawodnie, bez błędów i będzie odpowiadać oczekiwaniam Użytkowników;

  5. Wszelkie błędy na stronie zostaną poprawione.

 • Strona lub jej elementy czasami mogą być częściowo lub całkowicie niedostępne z powodu wykonania profilaktycznych lub innych prac o charakterze technicznym, zapewniając normalne funkcjonowanie Strony. W tym przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uwiadomienie Użytkowników lub nieuzyskanie nimi informacji.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienia przez Organizatora warunków przeprowadzenia wydarzeń lub świadczenia usług, ponieważ te zasady i przepisy są w wyłącznej jurysdykcji Organizatora.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związanych z dokonaniem Zamówień.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie problemy, który powstały w procesie rejestracji, dokonania, weryfikacji i płatności Zamówienia. W takim przypadku, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pieniężne lub inne), które powstały w wyniku problemów spowodowanych z powodu błędu lub zaniedbania popełnionego przez Użytkownika podczas korzystania ze strony, w tym nieudanym zakończeniem lub potwierdzeniem jakiejkolwiek operacji.
 • Użytkownicy wskazując swoje dane personalne wyrażają zgodę na zbior i przetwarzanie danych personalnych przez Spółkę w celu generacji biletów elektronicznych, a następnie ich przekazanie na Organizatora zgodnie z Ustawą Ukrainy "O ochronie danych personalnych" z 1.06.2010r. №2297-VI.
 • Bezpieczeństwo:

 • Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom bezpieczne korzystanie z usług strony.
 • Wszystkie dane kart płatniczych są przechowywane na oddzielnym serwerze i są zabezpieczone.
 • Dane personalne użytkownika bedą przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i tylko do celów, dla których zostały zebrane.
 • Użytkownicy samodzielnie odpowiadają za swoje przechowywanie swoich danych logowania (login, hasło, e-mail). W przypadku zagubienia lub podejrzenia wykorzystywania swoich danych przez osoby trzecie, użytkownik jest zobowiązany poinformować Spółkę o przypadek i natychmiast zmienić hasło do swojego konta.
 • Wejście w życie i zmiany warunków Regulaminu:

 • Tekst Regulaminu jest stale umieszczony i regularnie uaktualniany i publikowany w internecie pod adresem https://2event.com/agreement, zawiera wszystkie istotne warunki i jest propozycją Spółki do zawarcia z Użytkownikiem Regulaminu na zaznaczonych zasadach w tekście. Tak więc, zgodnie z artykułem 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy (CK) ten dokument jest oferta publiczną i w wypadku przyjęcia (akceptacji) jego warunków osoba zgadza się wykonywać warunki Regulaminu.
 • Zgodnie z art 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, odpowiednią akceptacją tej oferty jest konsekwentne dokonanie przez Użytkownika strony, następujących kroków:
 • 1. zapoznanie i pogodzenie warunków niniejszego Regulaminu;

  2. wpis danych rejestracyjnych do wniosku o rejestrację i uwierzytelniania danych przez kliknięcie "Dalej" lub "Zarejestrować się".

  3. Dla Organizatorów dodatkowo wypełnienie i wysłanie arkusza informacyjnego i niezbędnych rejestravyjnych dokumentów na adres Spółki.

 • Od momentu kliknięcia "Dalej" lub "Zarejestrować się" uwzględniając prawidłowego i spójnego wykonania wszystkich powyższych działań, Regulamin uważa się zawartym.
 • Regulamin można rozstrygnąć w dowolnym czasie z inicjatywy każdej ze Stron. W tym celu Spółka umieszcza uwiadomienie o rozstrzygnięciu Regulaminu na stronie i/lub wysyła do Użytkownika wiadomość, od momentu umieszczenie/wysłania takiego powiadomienia Regulamin uważa się za rozstrzygnięty.
 • Użytkownik może rozstrzygnąć Regulamin przez wysłanie do Spółki wiadomości e-mail na adres sale@2event.com o rozstrzygnięciu Regulaminu.
 • Rosztygnięcie Regulaminu z Organizatorami odbywa się na warunkach określonych w Umowie Agencyjnej.
 • Strony zgadzają się, że Regulamin ten może zostać zmieniony przez Spółkę jednostronnie przez umieszczenie zmienionego tekstu Regulaminu w Internecie pod adresem https://2event.com/agreement Użytkownik zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu powinien zapoznać się z nowym tekstem Regulaminu, każdy raz przed rozpoczęciem korzystania ze strony.
 • Jeśli zaktualizowany Regulamin nie spełnia lub potrzeb Użytkownika, to on musi przestać korzystać ze strony.
 • Jeżeli po umieszczeniu zmienionego tekstu Regulaminu, Użytkownik nadal korzysta z strony - to znaczy, że akceptuje warunki zmienionego Regulaminu.
 • /*
  adware removers
  */